4°C bezchmurnie

Sympozjum o trzeźwości

W ubiegłą sobotę, w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbyło się Sympozjum „Wolność w trzeźwości” pod patronatem biskupa Tadeusza Pikusa. Spotkanie zorganizowali członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka przy współpracy z Siemiatyckim Stowarzyszeniem Abstynentów „Ignis”, burmistrzem Miasta Siemiatycze oraz diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości, ks. Krzysztofem Kościeleckim, który prowadził spotkanie.

 Prelegentami byli Jolanta Terlikowska z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dr Danuta Ługowska ze Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, ks. Mirosław Pietrzak oraz ks. prof. Marian Piwko.

 Jolanta Terlikowska wygłosiła referat pt. „Odpowiedzialność rodziny i szkoły w propagowaniu trzeźwości”. - Dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją Narodowego Kongresu Trzeźwości, który miał miejsce rok temu. – rozpoczęła Terlikowska. - Mówiliśmy wtedy o czterech filarach: odpowiedzialności państwa, rodziny, samorządu i Kościoła. Silna więź między rodzicami a dziećmi jest najsilniejszym czynnikiem, który chroni młodych ludzi przed podejmowaniem ryzykownych zachowań. Np. przed piciem alkoholu, braniem narkotyków, chodzeniem na wagary, podejmowaniem działań przestępczych.

 Prelegentka wspominała również o grupach rówieśniczych wywierających nacisk na nastolatka oraz oddziaływaniu szkoły:

 - W szkole powinien istnieć przyjazny klimat, uczeń powinien wiedzieć, że nauczyciel jest jego mentorem. Czy szkoła w dzisiejszych czasach jest bezpiecznym, przyjaznym miejscem dla uczniów? Nie jest. Chodzą do szkoły, doświadczają tam stresu. Często są tam źle traktowani, nie tylko przez rówieśników, ale również przez nauczycieli.  

 Podczas wystąpienia podkreślała jak wielką rolę w wychowaniu młodzieży odgrywa odpoczynek i czas na budowanie relacji, spotkanie z drugim człowiekiem. Stwierdziła, że podczas rozmów z młodzieżą należy skupić się na doraźnych skutkach picia:

 - Alkohol jest obecny w naszej kulturze. Wiele osób pije i nie ponosi największej szkody, jaką jest alkoholizm. Perspektywa uzależnienia w ciągu 20 kolejnych lat nie przemawia do młodych ludzi. Młody człowiek musi usłyszeć: Nie pij dzisiaj, bo już dziś możesz ponieść jakąś stratę.

 Terlikowska odniosła się również do praktyk marketingowych, jakie stosuje przemysł alkoholowy w celu poszerzenia swojego targetu:

- Badania pokazują, że my, panie, dogoniłyśmy mężczyzn, w ilości spożywanego alkoholu. Niezależnie czy są przeprowadzone na populacji dorosłych czy wśród 15-17- latków.
 

 Następnie referat wygłosił ks. prof. Marian Piwko, jego wystąpienie miało dotyczyć „Kształtowania życia społecznego wg triady wartości: godności, sumienności i wolności”. Ksiądz Piwko, jako wychowanek ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie, a także m.in. Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów, którego celem była walka z reżimem komunistycznym, odnosił się w swoim wystąpieniu do nauki mentora. Mówił o wpływie wiary na życie człowieka, również życie w trzeźwości, a także o personalizmie chrześcijańskim.

 - W okresie niewoli narodowej nie było dokładnych badań, ale najwięcej wypijano w zaborze rosyjskim, nawet 13 litrów na osobę. Mniej w zaborze austriackim, a najmniej w zaborze niemieckim. Jak powiedział ks. Piwko, Polacy zadziwili świat w 1938 r., kiedy to ilość spożywanego przez nich alkoholu spadła. Wyliczył następujące powody.

- Polakom w okresie międzywojennym uświadamiano, że mamy być dumnym narodem, po drugie postawiono im konkretne zadania, a po trzecie dano im realną nadzieję. Wszystkie podmioty odpowiedzialne za naród podjęły konsensus w programie wychowawczym, którego dewizą jest: Bóg, honor, ojczyzna. Nawet niewierzący Szymanowski zawsze jeździł z obrazem Matki Bożej, bo chciał być solidarny z narodem polskim – mówił ks. Piwko.

 Podczas spotkania pojawił się również ks. biskup Tadeusz Pikus. Wygłosił przemówienie i przyjął podziękowania za objęcie wydarzenia patronatem.

 Następnie swoje referaty wygłosili dr Danuta Ługowska i ks. Mirosław Pietrzak. Danuta Ługowska mówiła nt. „Wartości abstynencji i trzeźwości w życiu człowieka”. Skupiała się na pojęciach miłości, prawdy, trzeźwości w ujęciu psychologicznym i odnosiła je do teorii biblijnej. Natomiast ks. Pietrzak opowiadał o ośrodku terapeutycznym dla uzależnionych osób duchownych w Kowalewie.

Po spotkaniu w SOK-u zebrani prelegenci i zebrani na sali goście udali się do Domu Rycerza, siedziby Stowarzyszenia „Ignis”.

 Eleni Kryńska, fot EK

 

Sympozjum o trzeźwości komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Religia, Siemiatycze - więcej informacji