-9°C pochmurno z przejaśnieniami

Rezerwat „Witanowszczyzna”

Wywiady - reportaże , Rezerwat „Witanowszczyzna”	 - zdjęcie, fotografia

Rozporządzeniem nr 18/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 grudnia 2007 roku powołany został nowy rezerwat przyrody o powierzchni 80,80 ha pod nazwą „Witanowszczyzna”. Rezerwat położony jest w gminie Nurzec Stacja, w pobliżu wsi Stołbce.

          Rezerwat powstał celem ochrony w stanie naturalnym ekosystemów leśnych lasów łęgowych i grądów, a w szczególności zachowanie stanowisk rzadko występujących na niżu gatunków górskich tj. parzydła leśnego (Aruncus silvestris), cebulicy dwulistnej (Scill bifolia) oraz bodziszka żałobnego (Geranium phaeum).
          Ze względu na strukturę fitosocjologiczną terenów wchodzących w skład projektowanego rezerwatu, flora bogata jest w gatunki naczyniowe. W rezerwacie występują gatunki objęte ochroną ścisłą: orlik pospolity (Aquilegia vulgaris), centuria zwyczajna (Centaurium erythraea), naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora), kruszczyk szerokolistny (Epipatic helloborine), lilia złotogłów (Lilium mortagon).
          Z gatunków drzewiastych najbardziej rozpowszechnione są: olsza, brzoza brodawkowata, jesion, dąb szypułkowy, grab, wiąz. W północnej części obiektu na skraju drzewostanu znajduje się pomnik przyrody - dąb szypułkowy. Przez część środkową przepływa rzeka Pulwa, która w czasie wiosennych roztopów i dużych opadów deszczu tworzy rozlewiska.
          Utworzenie rezerwatu przyrody „Witanowszczyzna” uzyskało pozytywną opinię Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Białymstoku. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody w Białymstoku. Organ sprawujący nadzór słabo i niedostatecznie informuje o nowym rezerwacie przyrody na terenie powiatu siemiatyckiego – stąd, czyniąc to za niego, informujemy mieszkańców powiatu... z rocznym opóźnieniem.

          Marcin Korniluk, Tygodnik Głos Siemiatycz, fot. MK

Rezerwat „Witanowszczyzna” komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się