5°C lekkie zachmurzenie

Wyniki matur

Wyjątkowo długo Centralna Komisja Egzaminacyjna kazała czekać tegorocznym maturzystom na wyniki egzaminów maturalnych. O tym czy i jak zdali indywidulanie, absolwenci dowiedzieli się 3 lipca po północy. Rano zaś pojawił się oficjalny komunikat CKE wstępnie informujący o tegorocznych efektach.

     W całym kraju zdało 79,7% maturzystów, co oznacza, że nie poszczęściło się niemal co 5 absolwentowi. 14,8% piszących nie zdało tylko z jednego przedmiotu i będzie miało prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. 5,5% oblało z minimum dwóch przedmiotów. Jak to wygląda w szkołach na terenie powiatu siemiatyckiego?

     W Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Siemiatyczach egzamin zdało 63 uczniów (78% wszystkich zdających). 15 uczniów ma możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego (14 z matematyki, 1 z języka polskiego), 3 uczniów takiej szansy nie otrzymało. W Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie do egzaminu przystąpiło 22 uczniów, z czego zdało 15, co stanowi 68% zdających. Do poprawki uprawnionych jest 7 uczniów. W Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach do matury przystąpiło 33 uczniów, zdało 20, co daje 60% wszystkich zdających. Spośród 13, które nie zdały, 10 będzie miało możliwość poprawienia wyniku w sierpniu. W Liceum Ogólnokształcącym w Drohiczynie zdawalność wyniosła 100% - tam do egzaminu przystąpiło 14 uczniów. W Liceum Ogólnokształcącym Benedykta w Drohiczynie do matury przystąpiło 51 uczniów, zdało 36, co stanowi 70%. Więcej niż jednego przedmiotu nie zdało 4 uczniów, 10 zaś ma możliwość poprawki. W większości przypadków (we wszystkich szkołach) przedmiotem poprawianym będzie matematyka.

     Na zdjęciach rozdanie świadectw dojrzałości w siemiatyckim LO. 

       Ewa Magdalena Iwaniak, fot. emi

 

Miejsce zdarzenia mapa Siemiatycze


Wyniki matur komentarze opinie

  • gość 2018-07-12 00:14:44

    Wyniki nie odstające od średniej ale to, jak wygląda zdawalność z matematyki to jest jakiś dramat...

Dodajesz jako: Zaloguj się

Szkoły - edukacja, Siemiatycze - więcej informacji