5°C lekkie zachmurzenie

Zmiana trasy kursów komunikacji miejskiej

Drogi i komunikacja, Zmiana trasy kursów komunikacji miejskiej - zdjęcie, fotografia

Radny Igor Śnieżko złożył interpelację w sprawie zmiany trasy przejazdu autobusu komunikacji miejskiej w Siemiatyczach, konkretnie fragmentu trasy przejazdu autobusów komunikacji miejskiej linii nr 2 lub nr 3; wraz ze zmiana lokalizacji przystanków, na odcinku ulic Górna, Świerkowa i Kasztanowa

        W interpelacji napisał: "Mieszkańcy osiedla Zastawie zgłosili powyższy problem argumentując tym, że trasy przejazdu autobusów miejskich na przestrzenia lat nie były modyfikowane. Przez ostatnie kilkanaście lat osiedle powiększyło się znacząco w kierunku wschodnim. łącznie zbudowano tam przeszło dwieście domów jednorodzinnych. Część mieszkańców, nie posiadająca własnego środka transportu, ma problem, zwłaszcza w okresie zimowym, ze sprawnym załatwianiem codziennych spraw."

        Radny propozycje lokalizacji nowych przystanków autobusu pozostawił do ustalenia w toku dalszych konsultacji.

        Burmistrz Siemiatycz 28 stycznia pozytywnie zaopiniował wniosek, dodając jednak, że zmiana trasy przejazdu wymaga uprzednio uzyskania zgody zarządcy drogi na lokalizację nowych przystanków. Kolejnym etapem będzie opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w zakresie wyznaczenia przystanków komunikacji publicznej, która zaś musi zawierać pozytywne opinie: dla drogi gminnej (ul. Kasztanowa) opinię Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach oraz zatwierdzenie Starosty Siemiatyckiego i dla drogi wojewódzkiej (ul. Górna) opinię Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Białymstoku, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, oraz zatwierdzenie Marszałka Województwa Podlaskiego.

        Ostateczna decyzja o wyznaczeniu przystanków zostanie podjęta przez Radę Miasta Siemiatycze, po uzyskaniu wyżej wymienionych uzgodnień.

        A kiedy radni wszystko zatwierdzą - urząd miasta propozycje z interpelacji zrealizuje...

         Anna Kondraciuk

Zmiana trasy kursów komunikacji miejskiej komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Drogi i komunikacja, Siemiatycze - więcej informacji